Trang chủ Media Infographic Infographic: Nâng mức giảm trừ gia cảnh, số thuế phải nộp hàng...

Infographic: Nâng mức giảm trừ gia cảnh, số thuế phải nộp hàng tháng thay đổi thế nào?

487

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu dự thảo này được thông qua, số thuế phải nộp hàng tháng của mỗi cá nhân sẽ thay đổi như thế nào?

Số tiền phải nộp hàng tháng sau khi nâng mức giảm trừ gia cảnh

Theo Báo cáo đánh giá tác động của việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ Bộ Tài chính, điều này sẽ tác động tích cực đến người nộp thuế. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013.

Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh, số thuế phải nộp hàng tháng thay đổi thế nào?

Điều kiện để giảm trừ gia cảnh 2020 cho người phụ thuộc

Để có thể được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Người lao động cần phải đáp ứng được những điều kiện như sau:

Khi người nộp thuế muốn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Người nộp thuế phải đáp ứng được điều kiện là đã nộp thuế và đã đăng ký thuế. Và được Cơ quan thuế cấp cho mã số thuế cá nhân.

Người muốn giảm trừ gia cảnh cần phải đảm bảo có hồ sơ chứng minh và có cả đăng ký người phụ thuộc.

Lưu ý, đối với những người có những mức thu nhập từ tiền lương và tiền công từ 9 triệu đồng trở xuống. Đối tượng này sẽ không cần phải khai người phụ thuộc.

Xem thêm:

Làm cách nào để nộp Thuế thu nhập cá nhân ít nhất?

Những đối tượng phải nộp Thuế thu nhập cá nhân năm 2020

 

 

 

Bình luận

* Bình luận không được để trống!
* Tên không được để trống!